Ergene Havza KorumaEylem Planındaki eylemlerin kapsamı genişletilerek, SayınCumhurbaşkanımızın talimatıyla Trakya bölgesini ve Çanakkale ilimizi dekapsayacak şekilde Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve uygulanmaya konulan ve2013-2017 yıllarını kapsayan Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP) ile bölgeninözellikle çevre problemlerinin çözülmesi ve refah seviyesinin yükseltilmesihedeflenmektedir. 


Toplam maliyeti 10 milyar TL olan bu proje ile de Trakya’dabarajlar, göletler, içmesuyu tesisleri,sulama tesisleri, dere ıslahları ve ağaçlandırma çalışmaları başta olmaküzere birçok alanda yatırımlar yapılmakta olup, Trakya’nın sürdürülebilir kalkınmasınabüyük katkı sağlanmaktadır.


Trakya Gelişim Projesi (2013-2017) ile ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayınız...