EVSEL VE SANAYİ ATIKSU DURUMU


Ergene HKEP çalışmaları öncesinde, havzada yer alan ve nüfusu 2.000 ile 10.000 arası 28 yerleşim ve nüfusu 10.000’den büyük olan 14 yerleşimde Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) bulunmamakta olup, o bölgede yaşayan 1.150.000 civarındaki nüfusun günde yaklaşık 240.000 m3 evsel atık suyu hiç arıtılmadan doğrudan alıcı ortama deşarj edilmekteydi. Bu sebeple, Belediyelerin atıksu arıtma tesisi yapım çalışmaları, Eylem Planı’nın önemli bir parçasını oluşturmuştur. 


Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalarda nüfusu 10.000’den büyük 13 belediyenin; 12 tanesinin AAT’leri DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Lüleburgaz AAT’i ve ana kolektör, IPA tarafından inşaedilmiştir.


AATyapım işlerinden;


ü  12  Belediyenin AAT’leri işletmededir: Kırklareli-Merkez,Kırklareli-Vize, Muratlı, Saray, Pınarhisar, Hayrabolu, Malkara, Babaeski,Çorlu, Çerkezköy, Keşan ve Lüleburgaz

ü  Uzunköprü AAT Ekim ayı içerisinde işletmeye alınması beklenmektedir.
 Sanayi_Atiksu


Havza’da bulunan 2037 adet sanayi tesisten Ergene Nehri ve yan kollarına deşarj edilen atıksuyun debisi 460.000 m3/gün’dür. Atıksu deşarjını kontrol altına almak maksadıyla havzada dağınık haldeki sanayiler “Islah OSB” çatısı altında birleştirildi. Bu Islah OSB ile dağınık sanayilerin ortaya çıkardığı olumsuzluklar en aza indirilecek, zaman ve kaynak israfı önlenecek, alt ve üst yapı yeniden organize edilecektir. Tekirdağ’da 8 adet ve Kırklareli’nde 2 adet olmak üzere havzada toplam 10 adet Islah OSB kuruldu. 10 adet Islah OSB’den 8 adedi OSB statüsü kazandı.