Trakya’da Barajlar, Göletler, Sulama Tesisleri İnşa Ediliyor


Eylemplanında yer alan 8  adet depolamaprojesi ile yüzey suyundan  448milyon  m3 /yıl  içme-kullanma ve endüstri suyu teminedilerek,  hali hazırda kullanılanyeraltı suyunun devre dışı bırakılması hedeflenmiştir.


EylemPlanı’nda bulunan 25 adet sulama tesisi ile toplam 1.238.110dekar alan sulanacaktır.


Bunlardan;


ü  15 adetinin inşaatı tamamlanmış,

ü  6 adeti proje safhasında,

ü  4 adetinin inşaatı devam etmektedir.