ERGENE DERİN DENİZ DEŞARJ HATTINDA SONA DOĞRU

Mayıs 16, 2019

Ergene Havza Koruma Eylem Planıkapsamında arıtılmış endüstriyel atıksuların bir boru hattı vasıtasıylatoplanarak Marmara Denizi’ne deşarjını sağlayacak Marmara Derin Deniz DeşarjHattı Projesinde son boru birleştirme işlemi; TBMM Başkanı Sn. Mustafa ŞENTOP,Tekirdağ Valisi Sn. Aziz YILDIRIM, Genel Müdürümüz Sn. Bilal DİKMEN, Orman veSu İşleri Eski Bakanı Milletvekili Sn. Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun da teşrifettiği törenle gerçekleştirildi.

 

10 adet Organize Sanayi Bölgesindenkaynaklanan atıksuların Ergene nehrine verilmesi yerine Marmara Denizi altakımına verilmesi için Marmara Denizi Derin Deniz Deşarj Projesi hayatageçirilmekte olup, böylelikle sanayiden kaynaklı günlük yaklaşık 460.000 m3atıksu ileri mertebede arıtılarak Marmara Denizi’nin 4.500 m. açığında 47,5 m.derinliğe deşarj edilecektir. Projenin 2019 yılı içerisinde tamamlanarak hayatageçirilmesi planlanmaktadır.