Meriç Ergene Havzası Yönetim Heyeti 2018/2 Toplantısı Tekirdağ’da Gerçekleştirildi

Aralık 20, 2018

20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında,Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Heyeti 2018 yılı 2. Toplantısı Tekirdağ Valisi Sayın Aziz YILDIRIM başkanlığında 18 Aralık 2018 tarihinde Tekirdağ’da gerçekleştirildi.


Toplantıya Genel Müdürümüz Bilal Dikmen, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Yakup Karaaslan, Namık Kemal Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Sedat Murat, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Hanlıoğlu, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Çevre ve Şehircilik İl MüdürV. Kaan Sinan Tohumcu, Tekirdağ Ergene Derin Desarj  A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, OSB Müdürleri ve Heyet üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı.

 

DSİ 11. Bölge Müdürü Sayın Nesip Özden ve  Genel Müdürü Sayın Bilal Dikmen’inaçılış ve bilgilendirme konuşmalarının ardından, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Yakup Karaaslan tarafından Ergene Havza Koruma Eylem Planının uygulanmasındaki güncel duruma ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Özellikle Cumhurbaşkanımız tarafından da kamuoyuna açıklanan 100 Günlük İcraat Programında yer alan Marmara Derin Deniz Deşarj Hattının Doğu Kısmında % 98’lik bir gerçekleşme kaydedildiğini ifade ederek, 2019 yılı içerisinde de kalan işlerin tamamlanarak işletmeye alınmasının hedeflendiğini belirtti. Bunun dışında, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşaatları tamamlanarak işletilir halde belediyelere devri yapılan evsel atıksu arıtma tesislerine yeterli düzeyde atıksu gelmediğini ve bu konuda belediyelerin kanalizasyon altyapı çalışmalarını ivedilikle tamamlamaları gerektiğini ifade etti.

 

Sayın Karaaslan ayrıca, tamamlanan Meriç-Ergene Nehir Havzası Yönetim Planı’ndaki kalite ve miktara ilişkin bulgu ve tespitleri Heyet üyelerine aktararak, 2019 yılı itibariyle söz konusu bu planın da uygulamaya geçeceğini belirtti.


Ardından,Tekirdağ Ergene Derin Deniz Desarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan tarafından Ergene Havza Koruma Eylem Planı kapsamında yer alan sanayi eylemine ilişkin Heyet üyelerine bilgi verildi. Son olarak, Edirne Belediyesi temsilcisi tarafından Edirne İlinin entegre katı atık düzenli depolama sahasına ilişkin sunum gerçekleştirildi.

 

Toplantı sonunda, Vali Sayın Yıldırım yürütülen çalışmaların çok değerli olduğunu,gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak istiyorsak üzerimize düşen görevleri yapmamız gerektiğini ifade ederek eylem planı kapsamında tüm kurumların üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.