ERGENE‘DE MARMARA DERİN DENİZ DESARJ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISI VE ARAZİ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eylül 06, 2018

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında,açıklanan 15 eylemin uygulamalarını takip etmek maksadıyla Sayın GenelMüdürümüz Bilal DİKMEN, Gn. Md. Yrd. Dr. Yakup KARAASLAN ve Uzman Güney CANtarafından 2 Eylül 2018 tarihinde havzada bir takım saha ziyaretlerigerçekleştirildi.

Çerkezköy Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Ziyareti

Çerkezköy EvselAtıksu Arıtma Tesisi Ziyareti


Marmara Derin Deniz Deşarj Sistemi Projesikapsamında; Kara Boru Hattı, Velimeşe OSB, Çerkezköy OSB, Ergene I, Ergene IIOSB ve Muratlı OSB Atıksu Arıtma Tesisleri ile Çorlu, Çerkezköy ve MuratlıEvsel Atıksu Arıtma Tesislerine teknik ziyarette bulunularak, işletme ve inşaataşamaları yerinde incelendi.

Karaboru Hattı İnşaat Sahası

Karaboru Hattıİnşaat SahasıTekirdağ ValilikZiyareti


Saha incelemelerinin ardından, 3Eylül 2018 tarihinde Sn. Bakan Yrd. Akif ÖZKALDI Başkanlığında, Tekirdağ ValisiMehmet CEYLAN, Tekirdağ Milletvekili Mustafa YEL, Su Yönetimi Genel MüdürüBilal DİKMEN, Su Yönetimi Genel Müdür Yrd. Dr. Yakup KARAASLAN, Tekirdağ Derin DenizDeşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet CEYHAN, DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip ÖZDEN,Sanayi Bölgeleri Daire Başkanı Soner Erkek ile OSB yetkilileri vemütteahitlerin katılımıyla Tekirdağ’da bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıdaaçılış konuşmalarında Vali Mehmet CEYLAN toplantı kapsamında birlikte ErgeneHavzası Eylem Planı çerçevesinde devam eden çalışmalarda gelinen son durumundeğerlendirileceğini, 15 maddelik eylem planının genel olarak tamamlandığını, devameden işlerin mevcut durumunun ortaya konacağını belirtti.

Ergene Havza Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı

Ergene Havza KorumaEylem Planı Değerlendirme Toplantısı

BakanYardımcımız Sayın ÖZKALDI ise yaptığı değerlendirmede, Trakya'nın en önemliçevre sorunlarının başında gelen Ergene Nehri'nin kirliliğini önleyecek olanErgene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde başlatılan çalışmaların devamettiğini, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı içerisinde yer alan atık sularınileri mertebede arıtılarak Marmara Denizi'ne deşarjını sağlayacak sistemin'Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı' kapsamına alındığını belirtti. ErgeneHavzası Koruma Eylem Planı uzun bir süreç olduğunu, 2003 yılından beri değişikisimler adı altında Ergene Havzası'nın koruma eylem planının yürütüldüğünüifade etti. Hükümetin 100 günlük eylem planı içerisine doğu hattını ve derindeşarj hattının dahil edildiğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakından takipetmekte olduğu projeyi hayata geçirmek maksadıyla toplantınıngerçekleştirildiğini vurguladı.

Ergene'de gerçekleştirilençalışmalarda sona gelindiği dile getiren Sn. ÖZKALDI; dere yataklarınıntemizlenmesi, belediye evsel atık su tesislerinin inşası, Organize SanayiBölgelerinin kurulması, erozyon ile mücadele çalışmaları, Ergene'de planlıdöneme geçilmesi, Ergene'ne Nehri'nin gerçek zamanlı izlenmesi, taşkın erkenuyarı sisteminin devreye alınması gibi eylemlerin gerçekleştirildiğinibelirtti. Sanayi eyleminin en önemli ayağı olan Organize Sanayi Bölgeleri içinmüşterek ileri atık su arıtma tesislerinin inşa edilmesi ve Marmara Derin DenizDeşarj Sistemi ile kıyıdan yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıkta Marmara Denizinin yaklaşık47,5 metre derinliğine deşarj sağlanacağını; böylece sadece 4 su kütlesi hariç,bütün su kütlelerinde sulama suyu kalitesinin sağlanmasının hedeflendiğiniifade etti. 

Derin Deniz Deşarj Hattı Şantiyesi

Derin Deniz DeşarjHattı Şantiyesi


Toplantınınardından Bakan Yardımcımız Sn. ÖZKALDI ve yetkililer, Ergene Derin Deniz DeşarjŞantiyesine ziyaret gerçekleştirerek çalışmaları yerinde inceledi.