Meriç Ergene Havzası Yönetim Heyeti 2017/2 Toplantısı Tekirdağ’da Gerçekleştirildi.....

Aralık 07, 2017

20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında, Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Heyeti 2017 yılı 2. Toplantısı Tekirdağ Valisi Sayın Mehmet CEYLAN başkanlığında 7 Aralık 2017 tarihinde Tekirdağ’da gerçekleştirildi.

Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Dr. Bülent SELEK, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN, DSİ 11. Bölge Müdürü Sayın Nesip ÖZDEN Meriç-Ergene Havza Yönetim Heyeti üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı.

Tekirdağ Valisi Sayın Mehmet CEYLAN’ın açılış konuşmasından sonra DSİ 11. Bölge Müdürü Sayın Nesip ÖZDEN tarafından heyet üyelerine toplantı gündemine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

Su Yönetimi Genel Müdürü sayın Dr. Bülent Selek yaptığı konuşmada: “2011 yılında miktar ve kalite temelliyaklaşıma geçilmesiyle Ergene Havzasında başlanan ilk çalışmalardan sonra2013’te Başbakanlık Genelgesi yayımlandı. Hem sanayi baskısı hem de yeraltısuyu baskıları sebebiyle Meriç-Ergene Havzasının Ergene bölümündeçalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız.Bu problemleri çözerek geleceğe sağlıklı bir çevre bırakalım istiyoruz.Havzada 2011 yılından beri yapılan birçok çalışma var, Bakanlık olarak buçalışmaları yakından takip ediyoruz. Su kalitesinin izlenmesi için onlineistasyonlar kuruldu. Yapılan ölçümler de sonuç vermeye başladı. Havzada masterplan çalışmaları ve Meriç’ten su getirilmesi ile ilgili çalışmalar dayapılıyor. Belçika büyüklüğünde bir alanın çevresel sorunları bu yatırımlarlaçözülmüş olacak diye umuyoruz. 2020’ye kadar su kalitesi hedeflerine ulaşmayıamaçlıyoruz.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN tarafından Meriç- Ergene Havza Koruma Eylem Planı kapsamında kaydedilen gelişmelere ilişkin bir sunum gerçekleştirilmiştir. Karaaslan sunumunda 2015 yılında başlayan Nehir Havza Yönetim Planı çalışmasının 2018 yılında tamamlanacağını, çalışma ile havzada çevresel kalite standartlarının ve çevresel hedeflerin belirlendiğini ve bu hedeflere ulaşmak için tedbirler programının hazırlandığını belirtmiştir.Ergene Havza Koruma Eylem Planı kapsamında inşa edilen Vize ve Kırklareli Atıksu Arıtma Tesislerinin devrinin yapıldığını belirten Karaaslan, havzada nüfusu 2.000 ile 10.000 arasında olan yerleşimler için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.


Toplantının devamında, TEDDDA.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan tarafından Ergene Havzasında yer alan sanayitesislerinden kaynaklanan atıksuların bertarafı ve Marmara Derin Deniz Deşarjıçalışmalarında kaydedilen gelişmelere ilişkin son durum heyet üyeleri ile paylaşıldı.

Sunumların tamamlanmasından sonra gündem maddelerine ilişkin heyet üyelerinin görüş öneri ve değerlendirmeleri alınarak toplantı sonlandırıldı.