Ergene Havzası Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri Yerinde İncelendi

Ekim 07, 2017

Bilindiği üzere, ErgeneHavzası’ndaki kirliliğin önlenmesi maksadıyla, 06.05.2011 tarihinde Tekirdağili Çerkezköy ilçesinde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafındankamuoyuna açıklanan “Ergene HavzasıKoruma Eylem Planı" ile Ergene Havzası'ndaki çalışmalar ivmekazanmıştır. 

 

Bakanlığımızınkoordinasyonunda yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın uygulanmasınınsüratli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Türkiye’de ilk defabir Nehir Havzasının korunmasına yönelik “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” konulu BaşbakanlıkGenelgesi 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Söz konusu Başbakanlık Genelgesi’nde, eylem planında yer alan 15 adet eyleminsüratle gerçekleştirilmesi için kurumların görevleri belirtilmiş olup,hassasiyetle bütün imkânların seferber edilerek disiplinli bir şekildeuygulanmasının büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır.

  

Bakanlığımızcauygulanmasının takibinin sıkı bir şekilde yapıldığı Ergene Havza Koruma EylemPlanı kapsamında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilennüfusu 10.000’den büyük 12 belediyenin Kentsel Atıksu Arıtma Tesis(AAT)lerine,Genel Müdürlüğümüz ve DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan teknik heyettarafından 04-06.10.2017 tarihlerinde teknik incelemede bulunulmuştur.

  

Teknikincelemede bulunulan tesisler:

1.Çorlu Evsel AAT

2.Çerkezköy Evsel AAT

3.Muratlı Evspel AAT

4.Saray Evsel AAT

5.Malkara Evsel AAT

6.Hayrabolu Evsel AAT

7.Kırklareli Merkez AAT

8.Vize Evsel AAT

9.Pınarhisar Evsel AAT

10.  BabaeskiEvsel AAT

11.  UzunköprüEvsel AAT

12.  KeşanEvsel AAT

 

Teknikincelemelerde, tesislerin işletilmesinde yaşanan sıkıntılar ve işletmesorunlarına ilişkin hususlar yerinde tespit edilmiş ve gerekli öneriler tesissorumlularına iletilmiştir. Ayrıca tesislerden alınan numune analizlerinin desonuçlanmasını müteakip bir rapor hazırlanmış ve ilgili birimlerlepaylaşılmıştır.

 

Ergenenehrine arıtılmadan doğrudan deşarj edilen günlük yaklaşık 240.000 m3atıksu, inşa edilen bu tesisler ile ileri arıtma süreçlerinden geçirilerekErgene Nehri’ne verilmektedir. Böylelikle, Ergene Nehri’nin eski günlerinekavuşturulması için önemli bir aşama kaydedilmiştir. Söz konusu tesislerin,belediyelere devrinden önce (geçici kabül aşaması) olduğu gibi devir sonrasındada sağlıklı olarak işletilmesi büyük önem taşımaktadır.