Trakya, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olmanın yanı sıra, zirai potansiyel açısından da önemli bir yere sahiptir. Bölgenin %72,64'ünü tarıma elverişli topraklar oluşturmaktadır. Bölge, Türkiye buğday üretimin%11,82'sini, ayçiçeği üretiminin %80,63’ünü, pirinç üretiminin de %56,83'ünü karşılamaktadır. Bitkisel üretimde verimlilik açısından bakıldığında Trakya'da özellikle ayçiçeği, buğday ve çeltik veriminin Dünya ortalamasından fazla, pek çok ülkeden de yüksek olduğu görülmektedir.