Havzaya Taşkın Erken UyarıSistemi Kuruluyor

 

Özellikle 2005 ve 2006 yıllarında meydana gelen ve Edirne şehir merkezi için ciddi bir tehdit olan Meriç Nehri taşkınlarının ardından, Meriç Nehri Havzası Menba bölgelerinde Bulgaristan Ulusal Hidrometeoroloji Enstitüsü ile beraber birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bunlardan en önemlisi Meriç Nehri Erken Uyarı Sistemi'dir.

 

Bu sistem, havzada bulunan 182 farklı noktadan anlık olarak gelen 212 ayrı hidrometeorolojik parametre ile çalışmaktadır


DSİ Genel Müdürlüğünde kurulan sistem DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü’nden de online olarak takip edilmektedir.

 

Meriç Nehri Erken Uyarı Sistemi 48 saat sonrasına kadar Edirne merkez için başarılı bir şekilde netice vermekte ve gelecek su hacminin belirlenebilmesini sağlamaktadır.  
Ergene Nehri'nin başlıca yan kolları ve ana kolundaki 14 adet Akım Gözlem İstasyonu(AGİ) ve havza sınırları içerisindeki 27 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ)’nin entegre bir şekilde çalışabildiği toplam 41 adet gözlem istasyonu ile “Ergene Nehri Taşkın Erken Uyarı Sistemi Projesi” 2011 yılında gündeme gelmiştir.

 

2012 yılında mevcut bina ve ölçü tesislerinin bakım ve onarımlarının tamamlanması, 2 adet yeni otomatik AGİ ve 6 adet otomatik OMGİ tesis edilmesi işi ihale edilerek tamamlanmıştır.

 

2013 yılında toplanan veriler ve geçmiş veriler birlikte derlenerek havza hidrolojik olarak, akarsu yatağı da hidrolik olarak modellenmiştir. Havzada 11 adet AkımGözlem ve 41 adet Meteoroloji Gözlem istasyonu ile AGİ ve MGİ’lerden sağlanacak verilerin kullanılacağı “Ergene HavzasıTaşkın Erken Uyarı Sistemi” kurulmuştur.