ŞAFAK HAREKATI BAŞLIYOR

 

Ergene Havzasındaki kirlenmenin kontrol altına alınması ve kabul edilebilir sınırlar içine çekilebilmesi için Sayın Başbakanımızın talimatı üzerine Ergene Havzası ile ilgili olarak diğer kamu kurumları, havzadaki mahalli idareler, sanayici ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilgili kesimlerle sayısız kez bir araya gelinmiş ve birçok çalışma yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar neticesinde elde edilen tespitlerle “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (EHKEP)” hazırlanmış olup, eylem planında bütün tarafların üzerine düşen görevler belirtilmiş ve yapılacak faaliyetler bir iş takvimine bağlanmıştır. Söz konusu eylem planı,06.05.2011 tarihinde Tekirdağ Çorlu’da kamuoyuna açıklanmıştır. Eylem Planı 15 Eylemden oluşmaktadır. Eylem planı takvimi aşağıda sunulmuştur.

 

Malum olduğu üzere, plansız ve kontrolsüz bir şekilde gelişen sanayi bölgeleri, Ergene Havzası’ndaki su kaynaklarının hızlı bir şekilde tüketilmesine ve günde 400.000 m3’ten daha fazla su kullanımıyla su bütçesinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açmıştır. Diğer taraftan, bazı sanayi tesislerinin atıksuları arıtılsa bile, Ergene Nehri’ne tabii debisinin takriben 3 katı ve bazı zamanlarda daha fazla atıksu verilmesi ve o bölgede yaşayan 1.150.000 civarındaki nüfusun günde yaklaşık 230.000 m3 evsel atık suyun hiç arıtılmadan, doğrudan alıcı ortama boşaltılması yüzünden Ergene Havzası ileri derecede kirlenmiştir. Dolayısıyla havzadaki tüm tesisler atıksularını mevcut mevzuatta yer alan deşarj standartlarına uygun olarak arıtsalar dahi, Ergene Nehri’nin tabii debisinin standartlara uygun boşaltımlardan gelen kirlilik yükünü kaldıramayacağı, dolayısıyla kirliliğinin önlenmesi ve su kalitesinin hedeflenen II’nci sınıf su kalitesi sınıfına yükselmesinin mümkün olamayacağı tespit edilmiştir.

 

“Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Planı” çalışmasına göre, Ergene Nehri’nde su kalitesiniiyileştirmek maksadıyla yapılan hesaplamalarda;

 •         Kimyasal Oksijen İhtiyacı Parametresinde % 99giderim,
 •        Toplam Azot Parametresinde % 96 giderim,
 •        Toplam Fosfor parametresinde % 99 giderim yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Ergene Havzası Koruma Eylem Planında Ergene Nehri’nde iyi su kalitesine ulaşmak için hedef;

 

 • 2018 yılı: III. Sınıf Su Kalitesi(kirlenmiş su)

oUygun arıtmadan sonra sanayide ve sulamada kullanılabilir.

 • 2023yılı: II. Sınıf Su Kalitesi (az kirlenmiş su)

oSulamada, su ürünleri yetiştiriciliğinde, bazı sanayilerde kullanılabilir.

oUygun bir arıtmadan sonra içme suyu olarak kullanılabilir.

    Bakanlık olarak, Ergene Havzası kapsamında bugüne kadar önemli çalışmalar yapılmış olup, bu çalışmalara daha da hız verilmiştir.

  

  Söz konusu çalışmalar aşağıda yer almaktadır:

 

 •         TBMM 22. Dönem Araştırma Komisyonu Ergene Raporu (2003)
 •         Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı (2006-2008)
 •         1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (2009)
 •         Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Planı (2010)
 •         Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (2011)
 •         Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP) (2013)
 •         Meriç-Ergene Nehir Havzası Yönetim Planı (2017)
 •         İzleme ve denetim çalışmaları