İstanbul metropolünün sürekli gelişmesi ve üzerindeki sanayi yükünü çevresindeki bölgelere dağıtmasından dolayı, çalışma alanının nüfusu her yıl artmaktadır. Çalışma alanında Edirne ve Kırklareli illerinin bölge bazında nüfus payı azalırken, Tekirdağ İli’nde sanayinin gelişmesinden dolayı nüfus payında artış olmaktadır. Özellikle Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde organize sanayi bölgelerinin etkisiyle nüfusta artış yaşanmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Ergene Havzası’nda Nüfus


ü  1.593.247 (2012, TÜİK) kişinin yaşadığı havzada 53 belediye bulunmaktadır.

ü  1965’ten 2012 yılına kadar Türkiye nüfusu %141 artarken,Trakya Bölgesi’nin nüfusu %87,7 artarak 849.001’den 1.593.247’ye yükselmiştir


Şekil 2. Ergene Havzası’nda Yer Alan İlçelerin Yoğunlukları