Ergene Havzası, Türkiye’nin Marmara Bölgesi içinde yer alan Trakya Alt Bölgesi’nde bulunmaktadır (Şekil 1.1). Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi’nden Avrupa’ya geçiş alanında, doğuda İstanbul İl sınırı ile başlayan, batıda Bulgaristan ve Yunanistan ülke sınırları ile biten alanı kapsamaktadır.

Şekil 1.1. Ergene Havzası’nın Ülkedeki YeriÇalışma alanında başlıca yüzey suyu kaynağını Ergene Nehri ve kolları oluşturmaktadır. Ergene Nehri, havzanın kuzey doğusunda bulunan Istıranca Dağları'ndaki Ergene Kaynaklarından doğmaktadır ve Ergene Deresi adıyla KD-GB yönünde akmaktadır

Ergene Havzas'nda;


ü  Toplam alan 12.438,2 km²

ü  Nehrin uzunluğu 283 km,

ü  Toplam su potansiyeli, yılda 1,71 milyar m3.Bunun;

·% 78’i yerüstüsuyu

·%22’si yer altısuyudur.