Katı Atık İşleme, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri

 

Havzada katı atıkların açık alanlarda depolanması ve gelişigüzel seyrine bırakılması neticesinde yağmur suları ve çeşitli sebeplerle toprağa ve içme sularına karışması Ergene Nehri’nde ciddi bir kirlilik meydana getirmektedir.

Katı atıkların insan sağlığına ve çevre hassasiyetlerine uygun şekilde toplanıp bertaraf edilmesi, Çevre Kanunu gereğince belediyelerin vazifesi olmasına rağmen, Eylem Planı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hem teknik hem de maddi destek sağlanmıştır. Havzada 6 adet katı atık birliği kurulması temin edilmiş, düzenli depo alanları için yer tahsisi yapılmıştır. Yoğun sanayi bölgesi olan Ergene Havzası’nda ortaya çıkan büyük miktardaki tehlikeli atıkların bertarafı için her türlü destek sağlanmaktadır.


Kati_Atik


·  

Katı Atık Tesis Adı

Mevcut Durum

1

Edirne Katı Atık Yönetim Birliği

İnşaat safhasında

2

Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği

İnşaat safhasında

3

Güney Edirne Katı Atık Yönetim Birliği

İşletmede

4

Tekirdağ Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi

Lot 1 ömrünü doldurdu.

Lot 2 inşaatı tamamlanmış olup atık alımına başlandı.

5

Tekirdağ 3.Grup Katı Atık Yönetim Birliği

Yeni Büyükşehir Kanunu ile kapandı. Düzensiz depolamaya devam edilmektedir.

6

Tekirdağ 4.Grup Katı Atık Yönetim Birliği

Yeni Büyükşehir Kanunu ile kapandı. Düzensiz depolamaya devam edilmektedir.

7

Kırklareli 1.Grup Katı Atık Yönetim Birliği

Lot 1 için metan gazından elektrik enerjisi üretimi tesisi için sözleşme yapıldı.

Lot 2 için ÇŞB’den proje onayı beklenmektedir.

8

Kırklareli 2.Grup Katı Atık Yönetim Birliği

Yer seçimi safhasında