Deşarj Standartları Sıkılaştırılıyor

 

 

  • 24 Nisan 2011 tarihli düzenleme ile su kaynaklarına atıksu deşarj eden tesisler için renk standardı getirilmiştir. 24.04.2012 tarihinde renk standardı uygulanmaya başlanmıştır.

ü  Havzada (Islah OSB alanı dışındabulunan) renk standardını uygulamaya başlayan tesis sayısı 23’tür.

  • Su Kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla SKKY’deki Mevcut Deşarj Standartlarında (Kimyasal Oksijen ihtiyacı) Parametresinde ilk defa Ergene Havzası için kısıtlamaya gidilmiştir.