Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 6 Mayıs 2011 Tarihinde Kamuoyuna Açıklandı


Ergene Havzası’nda kirliliğin önlenmesi maksadıyla, 06.05.2011 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesinde kamuoyuna açıklanan “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" ile Ergene Havzası rehabilitasyon çalışmaları ivme kazanmıştır. Ormanve Su İşleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile Ergene için “Şafak Harekatı” başlatılmıştır. Eylem Planı’nın yürütülmesi için 3.240.000.000 TL’lik büyük bir bütçe ayrılmıştır. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı, meseleyi kökten çözecek, günübirlik değil kalıcı çözümler üretecek 15 eylemden oluşmaktadır. Bu eylemler ile havzada yaşanan çevre problemleri bütün boyutlarıyla ele alınarak bütüncül bir çevre yönetimi yaklaşımı sergilenmektedir. 


Eylem 1. Dere yatakları temizleniyor,


Eylem 2. Belediye AAT’leri DSİ tarafından inşa ediliyor,


Eylem 3. Islah Organize Bölge Sanayi Bölgeleri kuruluyor,


Eylem 4. Sanayi için müşterek ileri atıksu arıtma tesisleri kuruluyor,


Eylem 5. Sanayide daha az su, daha az kirletici ham madde kullanımına geçiliyor,


Eylem 6. Ergene Havzası ağaçlandırılıyor, erozyonla mücadele ediliyor,


Eylem 7. Ergene’de Planlı döneme geçiliyor, 1/25.000’lik planlar uygulamaya giriyor,


Eylem 8. Katı ve tehlikeli atık işleme geri kazanım ve bertaraf tesisleri kuruluyor.


Eylem 9. Zirai kaynaklı kirlilik kontrol ediliyor,


Eylem 10. Ergene Nehri gerçek zamanlı sürekli izleniyor,


Eylem 11. Denetimler dahada sıklaştırılıyor,


Eylem 12. Deşarj standartları yeniden düzenlendi,  Renk standartları getirildi ve Ergene tabii rengine getiriliyor,


Eylem 13. Havzaya Taşkın Erken Uyarı Sistemi kuruluyor,


Eylem 14. Yer altı suyunun kullanımı kontrol altına alınıyor,


Eylem 15. Trakya’da baraj ve göletler ile sulama tesisleri tamamlanıyor.