EYLEM PLANINA GİDEN YOL


Ergene_HKEPErgene_ÇYMPErgene_Endustriyel_Atiksu_Yonetimi

·TBMM 22. Dönem Araştırma Komisyonu Ergene Raporu (2003)

·Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı (2006-2008)

·1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (2009)

·Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi AnaPlanı (2010)

·Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (2011)

·Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP) (2013)

·Meriç-Ergene Nehir Havzası Yönetim Planı (2017)