Ergene Nehri Deşarj Standartlarında Kısıtlama...

Mayıs 08, 2014

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamınaa Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 1 Kasım 2011 tarihli 2011/10 sayılı "Ergene Nehri'nde Deşarj Standartlarında Kısıtlama  Genelgesi" yürürlükten kaldırılmış olup,  22.04.2014 tarihinde yayınlanan 2014/11 sayılı "Ergene Nehri'nde Deşarj Standartlarında Kısıtlama  Genelgesi" yürürlüğe konulmuştur.
Bu Genelge gereği,  6 Mayıs 2016 tarihine kadar KOİ deşarj standartlarının sağlanması gerekmektedir.,

Genelge için tıklayınız...
Deşarj Standartları için tıklayınız...