Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından Landsat uydu görüntüleri (2000 yılı sonrası) üzerinden uzaktan algılama teknikleri kullanılarak havzanın arazi kullanım haritası oluşturulmuştur. Buna göre Ergene Havzası’nın arazi kullanım sınıflaması ve yüzey alanları Tablo 1’de verilmiştir.

 

Havzanın önemli bir bölümü tarımarazilerinden oluşmaktadır. Sulu tarım yapılan alanlar, havzanın%4.7’sini oluştururken, kuru tarım arazileri havza alanının %43.6’sını kaplamaktadır. Sulama sistemlerinin bulunduğu tarım alanları genel olarak eğimin düşük olduğu akarsu yatakları çevresinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerde sulamalar DSİ tarafından inşaa edilmiş gölet ve barajlardan sağlanmaktadır.Buna ek olarak bireysel çabalarla Ergene Nehri ve yan kollarından çekilen sularla da sulama yapılabilmektedir. Ergene Nehri’nin Meriç Nehri ile birleştiği Keşan’ın batısında kalan düşük eğimli bölgelerde pirinç tarlaları yoğun olarak görülmektedir.Tablo 1. Ergene Havzası arazi kullanım sınıfları

Arazi Kullanım Sınıfı

Alanı (ha)

%

Bataklıklar

3535

0.2

Bitki Değişim Alanları

24604

1.5

Doğal Bitki Örtüsü

126847

7.5

Doğal Çayırlıklar

46682

2.8

Endüstriyel Veya Ticari Birimler

8455

0.5

Fundalıklar

56931

3.4

Geniş Yapraklı Ormanlar

321193

19.1

İğne Yapraklı Ormanlar

41592

2.5

Karayolları, Demiryolları ve İstasyonlar

4200

0.2

Karışık Ormanlar

32518

1.9

Karışık Tarım Alanları

81324

4.8

Kesikli Şehir Yapısı

30894

1.8

Maden Çıkarım Sahaları

786

0.0

Meralar

43409

2.6

Meyve Bahçelerı

207

0.0

Ormanla Karışık Tarım Alanları

13235

0.8

Sahiller, Kumsallar, Kumluklar

510

0.0

Seyrek Bitkili Alanlar

16606

1.0

Su Kütleleri

5817

0.3

Su Yolları

1209

0.1

Sulanmayan Ekilebilir Alanlar

732549

43.6

Sürekli Şehir Yapısı

5940

0.4

Sürekli Sulanan Alanlar

79867

4.7

Üzüm Bağları

3098

0.2

Toplam

1682008

100.0

 


Tablo 2. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinin Arazi Kullanma Yetenek Gruplarına Göre Arazi Varlığı ve Kullanma Şekilleri (ha)


Kullanılma şekli

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOPLAM

Tarım Arazisi

175.843

605.880

341.718

63.638

605

3.0926

20.492

-

1.239.102

Çayır- mera

3.902

37.174

33.608

10.834

433

13.177

10.384

-

109.512

Orman- funda

3.721

65.270

113.187

65.700

-

152.855

111.647

-

512.380

Tarım dışı arazi

3.972

14.190

7.229

1.406

-

1.279

384

3.050

31.510

Diğer Araziler

-

-

-

-

-

-

-

2.532

2.532

Su yüzeyi

-

-

-

-

-

-

-

9.383

9.383

TOPLAM

187.438

722.514

495.742

141.578

1.038

198.237

142.907

14.965

1.904.419

Tüm alana oranı

9,8

37,9

26,0

7,4

0,1

10,4

7,5

0,8

99,9