• Plansız Sanayileşme,
  • Bölgede Nüfus Patlaması,
  • Evsel Atıksu Deşarjı,
  • Toprağı Tehdit Eden Bilinçsiz Zirai Uygulamalar ile çevre- kalkınma ikileminde dengesi kaybolan Ergene Havzası, ileri derecede kirlenmiş ve kaybedilme noktasına gelmiş durumdaydı. Bu gidişata dur denilmesi ve Ergene’nin temiz olarak akması hedefiyle “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” hayata geçirilmiştir.